Sanook

ข่าว กีฬา บันเทิง ดูดวง ท่องเที่ยว ล๊อตเตอรี่

หน้าแรก | ข่าว | เนื้อข่าว

สมัครกพ 4 ขั้นตอนง่ายๆ เปิดรับ 8-30 พ.ค. 56

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครกพ สมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน - ชำระเงินพร้อมเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สมัครกพ 4 ขั้นตอนง่ายๆ เปิดรับ 8-30 พ.ค. 56

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครกพ สมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน - ชำระเงินพร้อมเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา - หลังชำระเงิน 2 วันทำการให้ตรวจสอบข้อมูลศูนย์สิบ - พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) แยกเป็น วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

สำหรับขั้นตอนใรการสมัครสอบกพมี 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการ คือ สมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน - ชำระเงินพร้อมเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา - หลังชำระเงิน 2 วันทำการให้ตรวจสอบข้อมูลศูนย์สิบ - พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

คลิกเพื่อสมัครสอบก.พ.

Desktop Version