หน้าแรก | กีฬา | เนื้อข่าว

สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย เรียกร้อง สธ.ดูแลค่าตอบแทนและการจ้างงาน

29 กันยายน 2552  เปิดอ่าน 1,162 ครั้ง

สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย เตรียมชุมนุมเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่ง กฎระเบียบต่างๆ นายประสินธุ์ นาคกรวย ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย แถลงเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงสาธารณสุข ที่ศูนย์เปล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ หรือเงินบำรุง ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสั่งการของผู้มีอำนาจ จึงได้มีการออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เพื่อเรียกร้องต่อกระทรวงสาธารณสุขให้ทบทวนใน 3 ประเด็น ได้แก่ การให้ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2552 ให้ยุติการจ้างงานในลักษณะแบบเหมาช่วง ปรับเปลี่ยนสถานะลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายเดือนโดยไม่มีเงื่อนไข และให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการบริหารลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ หรือเงินบำรุงไปอยู่ในงบประมาณบริหารราชการแผ่นดินหรือมี พ.ร.บ.คุ้มครอง ทั้งนี้ สมาพันธ์ลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย มีมติให้สมาชิกสมาพันธ์ชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้องด้วยความชอบธรรม โดยนัดพร้อมกันในวันที่ 7 ต.ค.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล ฝั่งกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนจะเคลื่อนไปยังกระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

กรมประชาสัมพันธ์