หน้าแรก | ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันที่ 1 มี.ค. 58

ประเภทน้ำมันบาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 9128.38
แก๊สโซฮอล 9529.7
แก๊สโซฮอล E2026.98
แก๊สโซฮอล E8523.48
ดีเซล27.39
ดีเซล B5
เบนซิน 9536.26
ก๊าซ CNG (NGV)13
ก๊าซ LPG15
เบนซิน 91
แก๊สโซฮอล 9128.38
แก๊สโซฮอล 9529.70
แก๊สโซฮอล E2026.98
แก๊สโซฮอล E8523.48
ดีเซล27.39
ดีเซล B5
NGV13.00

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

กลับสู่ Full Version