หน้าแรก | ดูดวง | ไพ่ทอร์เลียส

ไพ่ทอร์เลียส

ไพ่ทอร์เลียส เป็นไพ่ของคนไทย ที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นสากลมากขึ้น โดยผู้ที่จะดูดวงต้องตั้งจิตอธิษฐาน
และทำจิตใจให้สงบมีสมาธิ ก่อนที่จะหยิบไพ่ค่ะ
(หยิบ 1 ใบ)

กลับสู่ Full Version